Om oss

Eunic (European Union National Institutes for Culture) är ett globalt nätverk av internationella kulturinstitut från EU:s medlemsstater. EUNICs medlemmar har ett internationellt rykte som Europas ledande experter på sitt område. De har som mål att underlätta kulturellt samarbete, skapa varaktiga partnerskap mellan aktörer inom olika kulturområden samt sträva efter större förståelse och medvetenhet om de olika europeiska kulturerna. I detta ingår även att uppmuntra till mer undervisning och utbildning i de europeiska språken.