Eunic Stockholm

EUNIC Stockholm är en plattform för samarbete mellan 16 Sverigebaserade europeiska kulturinstitut och ambassader/kulturattachéer. Tillsammans med sina nätverk runtom i Europa samarbetar de för utveckling och genomförande av multilaterala kulturprojekt och initiativ, alltid i Sverige, oftast i samarbete med svenska medarrangörer. EUNIC Stockholms gemensamma projekt är ett komplement till medlemsorganisationernas roll att främja spridningen av det egna landets  kultur.

EUNIC Stockholm återspeglar den europeiska kulturella mångfalden och erkänner samtidigt vikten av Europas gemensamma kulturarv. EUNIC Stockholm representerar inte någon särskild kultursektors intressen och dess projekt berör, förutom de olika konstformerna, utbildning, språk och civilsamhälle.